Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden. 

Zorgplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier om het plan te downloaden. 

Privacyveklaring

Klik hier voor de privacyverklaring van Mijnplein.

Huiswerkbeleid

In ons huiswerkbeleid kunt u lezen hoe wij op de Rietkraag omgaan met het huiswerk. Klik hier om het huiswerkbeleid te downloaden.

Jaarverslag

In het jaarverslag 2018-2019 blikken we terug op het afgelopen jaar voor wat betreft;  personeel, onderwijs en nascholing, leerlingenzorg, ICT, resultaten, gebouw, veiligheid en financiën. Klik hier om het jaarverslag te downloaden.